We zoeken mensen ZONDER autisme

24-08-2017

Om mensen te kunnen helpen MET autisme, zijn we op zoek naar mensen ZONDER autisme.
 
Meld u nu aan!

 
Het Nederlands Autisme Register (NAR) verzamelt gegevens over de levensloop van een grote groep mensen met autisme. Gegevens die ouders, wettelijk vertegenwoordigers en mensen met autisme zelf met ons delen. Dit levert waardevolle informatie op voor onderzoek en beleid. Zo kunnen we samen beter opkomen voor het welzijn van mensen met autisme in Nederland.
 
In het Nederlands Autisme Register staan ruim 2000 mensen met autisme ingeschreven. We zijn nu ook op zoek naar mensen zonder autisme, zodat we ervaringen van mensen met én zonder autisme met elkaar kunnen vergelijken. Op die manier kunnen we nog beter begrijpen wat autisme is en hoe mensen met autisme ondersteund kunnen worden. U kunt ons hierbij helpen!
> Heeft u zelf geen autisme?
> Bent u 16 jaar of ouder?
> Heeft u zelf geen direct gezinslid met autisme (zoals een broer, zus, vader, moeder, zoon, dochter)?
Dan kunt u zich aanmelden via: https://www.nederlandsautismeregister.nl/aanmelden/controlegroep.html.
U ontvangt dan ongeveer één keer per jaar een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Per keer kunt u beslissen of u wilt meedoen. Deelname is vrijwillig en er zijn geen kosten aan verbonden. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem.

Bij voorbaat hartelijk dank!
Nederlands Autisme Register | Vrije Universiteit Amsterdam | Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen | Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie | kamer VU-FGB 3E-17 | Van der Boechorststraat 1 | 1081 BT Amsterdam | 020 5983168 | info@nederlandsautismeregister.nlwww.nederlandsautismeregister.nl