Bijeenkomst 31 oktober 2017 Autismekennis bundelen #hoedan?!

19-09-2017

De academische werkplaatsen autisme nodigen u uit voor:

Autismekennis bundelen #hoedan?!

Dinsdag 31 oktober 2017 l 10.00 – 16.15 l De Observant, Amersfoort

 

Programma

10.00-10.15     Welkom door dagvoorzitter Andrea van Pol
10.15-10.45     ‘Academische werkplaatsen autisme: waartoe zijn zij op aard?’, prof. dr. Hilde Geurts,
                        Universiteit van Amsterdam en het dr. Leo kannerhuis
10.45-11.00     Kennisinitiatief 1: ‘Wat willen mensen met autisme en hun naasten weten over autisme?’,
                        drs. Bernadette Wijnker, NVA
11.00-11.15     Kennisinitiatief 2: ‘Gaten en hiaten in onze kennis over autismespectrum- stoornissen:
                        reviews van (inter)nationale literatuur en surveys’, dr. Jacqueline J. A. M. Schenk, Erasmus
                        Universiteit Rotterdam
11.15-11.30     Kennisinitiatief 3: ‘Hoe brengen we een breed gedragen kennisagenda tot stand?’, drs.
                        Karin van den Bosch en dr. Minne Bakker, Karins Consultancy en Vrije Universiteit
                        Amsterdam, Metamedica/ Disability studies
11.30-12.00     Samenvatting initiatieven en toelichting opdracht voor middagsessie door Andrea van Pol
12.00-12.45     Lunch
12.45-13.00     Andrea van Pol zorgt voor nieuwe energie
13.00-14.15     Brainstorm in drie subgroepen:

- Hoe kunnen we de initiatieven verbinden?
- Wat ontbreekt er nog?
- Hoe komen we tot een gezamenlijke, vanuit diverse gremia vertegenwoordigende kennisagenda autisme?
 

14.15-14.30     Pauze
14.30-15.15     Presentaties vanuit drie subgroepen
15.15-15.45     Mega-mindmapsessie: integratie ideeën en concretisering plannen, 
                        dr. Kirstin Greaves-Lord, Erasmus MC-Sophia en Yulius
15.45-16.15     Afsluiting: Wie wil wat? Pak je positie!
 

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor wetenschappers, behandelaren, ervaringsdeskundigen, docenten en beleidsmakers die mee willen denken over het bundelen en ontwikkelen van autismekennis.

Aanmelding
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar Christien Dumas.
e-mail: info@reach-aut.nl
Aan deelname van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.


Verschillende soorten kennis over autisme bij elkaar brengen. Dat is sinds 2014 de opdracht van de twee academische werkplaatsen autisme – Samen Doen en Reach Aut. Gezamenlijk zijn ze broedplaats waar wetenschappers, behandelaren en ervaringsdeskundigen elkaar kunnen ontmoeten. Met het doel kennis uit verschillende invalshoeken met elkaar te verbinden, te toetsen of in te zetten in de dagelijkse praktijk.

Inmiddels zijn er diverse projecten geïnitieerd die op korte termijn praktisch inzetbare kennis opleveren. Maar kennis is nooit af en staat niet op zichzelf. Bovendien zijn er ook andere initiatieven in Nederland die de kennisbehoefte en hiaten in de kennis over autisme identificeren.